Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Niektóre pliki COOKIES są niezbędne do poruszania się po stronie i prawidłowego korzystania z serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności.

Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej

POSTANOWIENIA WSTĘPNE


Sklep internetowy Dermo HYGIEIA dostępny pod adresem internetowym; https://dermo.hygieia.pl/ prowadzony przez HYGIEIA Chojnacki spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul Dobrego Pasterza 67 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem; 0000019613, posiadająca nr NIP: 6760122835 i nr REGON: 003916567.
 

 
§ 1 DEFINICJE
 

 1. SPRZEDAWCA - HYGIEIA Chojnacki spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 67, kod pocztowy 31-416, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem 0000019613; posiadająca nr NIP: 6760122835 i nr REGON: 003916567.
 2. DERMO HYGIEIA - adres internetowy za pośrednictwem którego drogeria HYGIEIA prowadzi sprzedaż na odległość. Dermo HYGIEIA działa za pośrednictwem witryny internetowej: www.dermo.hygieia.pl
 3. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z wykorzystaniem witryny internetowej E-apteki Hygieia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. KONSUMENT - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach witryny Dermo HYGIEIA, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów za pośrednictwem Dermo Hygieia.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Dermo HYGIEIA.
 7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. KONTO - konto klienta w sklepie Dermo HYGIEIA, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 
 
§ 2  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Dermo Hygieia jest Sprzedawca.

 2. Pozyskane dane osobowe są chronione oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem (w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. W zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI  znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z polityką RODO.

 
 
§ 3  INFORMACJE OGÓLNE
 

 1. Dermo Hygieia realizuje usługę sprzedaży wysyłkowej towarów drogeryjnych: suplementów diety, kosmetyków (dermokosmetyków, nutrikosmetyków) i innych.

 2. Dermo Hygieia nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 3. Ceny podane na stronie apteki internetowej Hygieia są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą jest cena widoczna podczas składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów transportu i dostawy.
 4. Korzystanie z usług świadczonych w oparciu o regulamin, w szczególności dokonywanie zakupu produktów wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
  b. przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari;
  c. aktywne konto pocztowe.

 5. Wszystkie produkty oferowane w Dermo HYGIEIA są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Produkty na które producent udziela gwarancji, doręczane są razem z kartą gwarancyjną, która określa m.in. czas trwania gwarancji.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 8. Opisy towarów znajdujące się stronie www.dermo.hygieia.pl służą wyłącznie do celów informacyjnych oraz identyfikacyjnych. Przed rozpoczęciem terapii lub leczenia oraz użyciem danego produktu należy skonsultować się z lekarzem specjalistą (np. dermatologiem) lub farmaceutą oraz zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, zawierającej wskazania i przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i stosowania.
 9. Wszelkie treści udostępniane na witrynie Dermo HYGIEIA oraz informacje udzielane w ramach usług świadczonych przez HYGIEIA za pośrednictwem Dermo HYGIEIA nie stanowią porad o charakterze medycznym i mają charakter informacyjny lub edukacyjny. Żadnej z informacji udostępnionych na witrynie lub w ramach świadczonych za jego pośrednictwem usług nie należy rozumieć jako wykonywania działalności leczniczej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego; udzielania świadczenia zdrowotnego, w szczególności badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich; stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia.
 10. Żadna z udostępnionych informacji lub uzyskanych w ramach usług świadczonych przez HYGIEIA za pośrednictwem Dermo HYGIEIA nie zastępuje wizyty u lekarza ani specjalistycznych badań lekarskich, ani nie skutkuje brakiem konieczności uzyskania porady lekarskiej lub wykonania zabiegu medycznego lub dermatologicznego.
 11. Asortyment oraz ceny towarów dostępnych za pośrednictwem witryny Dermo HYGIEIA mogą się różnić od oferty punktów stacjonarnych Dermo HYGIEIA.
 12. Każdy korzystający z Dermo HYGIEIA lub świadczonych przez HYGIEIA usług oraz każdy Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić korzystanie ze świadczonych przez Aptekę usług.
 13. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej może ulec zmianie. Każdego Klienta albo korzystającego z usług świadczonych przez Dermo HYGIEIA obowiązuje wersja Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej w treści aktualnej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia albo rozpoczęcia korzystania z usługi.
 14. Korzystający z Dermo HYGIEIA, usług świadczonych przez HYGIEIA oraz Klient może w każdym momencie uzyskać dostęp do aktualnej wersji Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem linku zamieszczonego na witrynie www.dermo.hygieia.pl. Treść Regulaminu może zostać utrwalona w każdym czasie, poprzez jego pobranie, zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia techniczne urządzeń, w szczególności sprzętu komputerowego lub mobilnego, z których korzysta korzystający z Dermo HYGIEIA lub świadczonych przez HYGIEIA usług, albo problemy techniczne usług świadczonych przez osoby trzecie, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych przez Dermo HYGIEIA, takich jak usługi zapewniania dostępu do Internetu, a które uniemożliwiają mu korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 16. Sprzedawca HYGIEIA nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez Dermo HYGIEIA drogą elektroniczną, jeżeli korzystający z witryny lub usług lub Klient doprowadzi do tego, że usługa będzie realizowana niezgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
 17. Sprzedawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do świadczonych przez niego usług ze względów bezpieczeństwa oraz innych niezależnych od Dermo HYGIEIA powodów, w tym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modyfikacji serwisu Drogerii Internetowej albo danej usługi.

 
§ 4  REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany produkt/produkty do koszyka oraz zalogować się lub założyć konto, ewentualnie dokonać zakupu w trybie "Gościa", jeżeli zakupy w drogerii Dermo Hygieia są dokonywane po raz pierwszy. Podczas zakładania konta lub dokonywania zakupu jako Gość należy podać wszystkie niezbędne dane Klienta w celu realizacji zamówienia (m.in. adres email, adres dostawy, telefon). Podanie numeru telefonu jest wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. 2015, poz. 481) oraz niezbędne do nadania przesyłki i jej doręczenia przez pracownika firmy kurierskiej.
 2. Jeżeli koszyk jest zgodny z zakupami klienta należy użyć przycisku "Realizuj zamówienie". Po wybraniu metody dostawy oraz formy płatności koniec procesu składania zamówienia następuje używając przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Na podany adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 3. Kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, przesłanym na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 4. Klient składając za pomocą witryny Dermo HYGEIA zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów. Wysyłane przez Aptekę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail (nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia) stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 5. Warunkiem realizacji wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest złożenie zamówienia wskazującego m.in.:
  - dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;
  - dane dotyczące zamawianego produktu leczniczego: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań.
 6. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje zazwyczaj w ciągu 1-3 dni roboczych, jednakże nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych licząc od:
  - zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem dostępnego operatora płatności lub przelewu tradycyjnego;
  - złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką lub kartą płatniczą „za pobraniem”.
 7. HYGIEIA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
  1. elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sprzedawca nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
  2. towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
  3. występuje uzasadnione podejrzenie, że produkt może być wprowadzony do dalszego, niezgodnego z prawem obrotu;
  4. Jeżeli Sprzedawca odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 11 powyżej, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną.
 8. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży suplementów diety i innych określonych w przepisie art. 72 ust. 5 ustawy w związku z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne przedsiębiorcom prowadzącym apteki, punkty apteczne i hurtownie farmaceutyczne oraz podmiotom prowadzącym działalność leczniczą.

 
§ 5  METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI
 

 1. Klient ma możliwość wyboru dostawy zgodnie ze wskazanymi w formularzu zamówienia:

  - bezpłatny odbiór w wybranym stacjonarnym punkcie odbioru (adresy oraz godziny otwarcia dostępne tutaj). Klient otrzyma informację mailową o możliwości odbioru zamówienia. Czas na odbiór zamówienia wynosi maksymalnie 2 tygodnie. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane, zostaje także zlecony zwrot wpłaconej kwoty.

  Opcje dostawy na obszarze Polski, których koszt doręczenia jest zależny od wartości zamówienia:
  - Inpost Paczkomaty 24/7 - opcja dostawy możliwa tylko dla zamówień niezawierających produktów leczniczych i po wcześniejszej wpłacie należności za zamówienie
  - kurier InPost
  - kurier Kurier 48 - Pocztex

 2. Informacje dotyczące kosztu doręczenia przesyłki dostępne są tutaj.
 3. Maksymalna waga paczki wynosi 20 kg. W przypadku przekroczenia wagi, nastąpi mailowy kontakt z Klientem w celu informacji o nowych kosztach dostawy. Po akceptacji kosztów i dopłacie na konto zamówienie zostanie przekazane do realizacji.
 4. Produkty wymagające przechowywania w lodówce nie są wysyłane ze względu na wahania temperatur podczas transportu.
 5. Dostawa zamówień odbywa się tylko i wyłącznie na terytorium Polski.
 6. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość wyboru metody płatności zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia
  - Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
  - Tradycyjny przelew na konto firmy
  właściciel konta: HYGIEIA CHOJNACKI SP. J.
  nr konta: ING 78 1050 1445 1000 0022 9408 5598
  tytułem: INTERNET + nr zamówienia
  - Płatne gotówką przy odbiorze (w punkcie odbioru lub za pobraniem u Kuriera).
 7. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać całkowitej zapłaty w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. Wyjątek stanowią zamówienia z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie doręczenia.
 8. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego Sprzedawca może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie przelewem tradycyjnym.
 10. HYGIEIA zobowiązana jest do przygotowania towarów do odbioru przez podmiot zarządzający transportem lub firmę kurierską oraz do uiszczenia wynagrodzenia należnego podmiotowi zarządzającemu transportem i firmie kurierskiej z tytułu dostarczenia towarów do Kupującego.
 11. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 12. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie HYGIEIA, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz poniesionych przez Kupującego kosztów dostawy.
 13. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

 
§ 6  ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ I REKLAMACJA

 1. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych z dnia 26 marca 2015 roku w przypadku wysyłkowej sprzedaży środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zastosowania nie znajdą przepisy ustawy o prawach konsumenta zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
 2. W pozostałych przypadkach tj. w przypadku sprzedaży produktów niebędących produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument i Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów - za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawie o prawach konsumenta. Klientowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest m.in.:
  1. produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. Konsument może zrezygnować z całości zamówienia lub jego części poprzez odstąpienie od umowy korzystając z formularza tutaj przekazanego za pośrednictwem mailowym; zamow@hygieia.pl lub wysłanego pocztą na adres Sprzedawcy podany w regulaminie.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnym pod >poniższym adresem<. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towarów niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres sprzedawcy podany w regulaminie. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwracane towary należy odesłać wraz z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi koszt zakupionych towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zalecamy sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub podczas odbioru z apteki stacjonarnej HYGIEIA.
 8. Sprzedawane towary, np. sprzęt medyczny, objęte są gwarancją producenta, których szczegóły opisane i wysyłane są wraz z danym produktem. W przypadku wątpliwości możliwy jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 9. HYGIEIA zobowiązana jest do sprzedaży Klientowi towarów bez wad, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie (np. krótkiej dacie przydatności). W razie niezgodności towaru z umową bądź nieprawidłowości w świadczeniu usług przez Aptekę, korzystający z wiytryny powinien zgłosić HYGIEIA reklamację.
 10. Reklamacje można składać:
  - telefonicznie 12-412-45-44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20,
  - mailowo na adres zamow@hygieia.pl przez 24 godziny na dobę.
 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia.
 12. O dalszym postępowaniu Klient zostanie poinformowany mailowo (ew. telefonicznie), poprzez odpowiedź na podany przez niego adres  e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez HYGIEIA we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
 13. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
 14. Jeśli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. HYGIEIA wówczas jest zobowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. Reklamowane towary, odsyłane w celu naprawy (usunięcia wskazanej wady), HYGIEIA odsyła do właściwego punktu serwisowego niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 16. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 
§ 8  POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Konsument może wystąpić z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego, który działa przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz przy ich oddziałach zamiejscowych. Lista WIIH jest dostępna na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
 3. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem: www.krakow.wiih.gov.pl

§ 9  KONTAKT

 1. W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z witryny Dermo HYGIEIA, bądź usług świadczonych przez Aptekę, Korzystający lub Klient może skontaktować się z HYGIEIA w sposób wskazany w zakładce „Kontakt”, która jest dostępna w stopce każdej strony i podstrony witryny Dermo HYGIEIA.

4