Państwa koszyk zakupowy.

Wybrane przez Państwa produkty.

Nie masz produktów w koszyku.

Szukaj

Polityka

Polityka prywatności

 

Definicje

Hygieia – Hygieia Chojnacki spółka jawna z siedzibą w Krakowie (31-416), ul. Dobrego Pasterza 67,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000019613, NIP: 6760122835, REGON: 003916567,

 

Dane osobowe informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

 

Apteka internetowa – wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta, działalność prowadzona z wykorzystaniem domeny https://e-apteka.hygieia.pl/,

 

RODO – unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Polityka – Polityka prywatności.

 

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem twoich danych osobowych jest HYGIEIA. HYGIEIA prowadzi Aptekę internetową z wykorzystaniem domeny https://e-apteka.hygieia.pl/, https://dermo.hygieia.pl/, , oraz serwisy internetowe https://www.hygieia.pl/, https://apteka.hygieia.pl/.

Inspektor ochrony danych.

W celu poprawy bezpieczeństwa danych osobowych HYGIEIA wyznaczyła inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

W celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych prosimy skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Hygieia Chojnacki spółka jawna, ul. Dobrego Pasterza 67, 31-416 Kraków.

Adres email: admin@hygieia.pl

 

Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez HYGIEIA w celu świadczenia usług, sprzedaży produktów oraz sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

W przypadku udzielenia wyraźnej zgody przez Pana/Panią dane osobowe mogą być również przetwarzane do celów marketingowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

W przypadku świadczenia usług, sprzedaży produktów oraz sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba).

W przypadku wykorzystania danych osobowych dla celów marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani dobrowolna zgoda.

 

Odbiorcach danych osobowych.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. W pewnych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane również po zakończeniu świadczenia usług - wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. w celach księgowych lub dochodzenia roszczeń.

 

Uprawnienia dotyczące danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Informacje o prawie do cofnięcia zgody.

Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pan/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegozajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

W przypadku świadczenia usług, sprzedaży produktów oraz sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta, podanie danych jest niezbędne do świadczenia tych usług i sprzedaży.

W przypadku wykorzystania danych osobowych dla celów marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani dobrowolna zgoda. W razie braku wyrażenia zgody Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane dla celów marketingowych.